JUNIPERUS CHINENSIS BLUE ALPS

Sadnice

Rasadnik Manojlović

Rasadnik Manojlović > Blog > ČETINARI > JUNIPERUS - Kleke

JUNIPERUS CHINENSIS BLUE ALPS
Kleka plavičaste boje, grane joj padaju raskošno i mogu da porastu do 2 m. Vrlo oporna vrsta, toleriše sve tipove zemljišta. Grančice su veoma bodljikave. Kao i sve kleke ima srebrne plodove. Koristi se u parkovima kao pokrivač većih površina, pojedinačno ili u većim grupacijama. Može da se orezuje.
Više
JUNIPERUS CONFERTA VARIEGATA
Nizak, gust, pokrivač tla. Može da poraste u prečniku do 1,5 m a u visinu 10 cm. Zelen je prošaran sa beličasto – žutim pramenčićima. Zimi dobija braonkasto ljubičastu boju. Uspeva na svim tipovima zemljišta, voli polusenovita i sunčana staništa. Koristi se kao pokrivač tla, u grupacijama.
Više
JUNIPERUS SCOPULORUM BLUE ARROW
Gusta, valjkasto – piramidalna forma kleke. Može da naraste do 4-5 m u visinu i 0,6 metara u širinu. Gušća je od Juniperus Scopulorum Skyrocket pa se u poslednje vreme češće korisi od njega jer nema problem sa snegom zimi. Koristi se za žive ograde, kao soliterno drvo i u grupacijama.
Više
JUNIPERUS SCOPULORUM SKYROCKET
Gusta, svetlo plava kleka, piramidalnog oblika. Raste 4-5 metara i 8 metara u širinu. Podnosi sve tipove zemljišta. Poželjno je biljku redovno orezivati da bi se dobila potrebna gusina i čvrstina. Koristi se za formiranje živih ograda jer brzo raste, kao soliterno drvo ili u grupacijama kao vertikala.
Više