JUNIPERUS CHINENSIS BLUE ALPS

JUNIPERUS CHINENSIS BLUE ALPS

Rasadnik Manojlović > Blog > ČETINARI > JUNIPERUS - Kleke > JUNIPERUS CHINENSIS BLUE ALPS

JUNIPERUS CHINENSIS BLUE ALPS
JUNIPERUS CHINENSIS BLUE ALPS

JUNIPERUS CHINENSIS BLUE ALPS

Kleka plavičaste boje, grane joj padaju raskošno i mogu da porastu do 2 m. Vrlo oporna vrsta, toleriše sve tipove zemljišta. Grančice su veoma bodljikave. Kao i sve kleke ima srebrne plodove. Koristi se u parkovima kao pokrivač većih površina, pojedinačno ili u većim grupacijama. Može da se orezuje.