Lišćari – Drvenaste ukrasne biljke

LIŠĆARI - Drvenaste ukrasne biljke

Drveće predstavlja najtrajniji segment biljnog materijala u svakom vrtu. Drvo je dugovečna, listopadna ili zimzelena biljka. Može da živi od nekoliko desetina godina do nekoliko vekova.

Pošto je drveće najskuplje i najvidljivije od svih baštenskih biljka moramo mnogo voditi računa o izboru vrsta, kao i o samom njegovom položaju u vrtu.

Rasadnik Manojlović > SVE SADNICE > Lišćari – Drvenaste ukrasne biljke

Back To Homepage