JUNIPERUS COMMUNIS COMPRESSA

JUNIPERUS COMMUNIS COMPRESSA

Rasadnik Manojlović > Blog > ČETINARI > JUNIPERUS - Kleke > JUNIPERUS COMMUNIS COMPRESSA

JUNIPERUS COMMUNIS COMPRESSA
JUNIPERUS COMMUNIS COMPRESA

JUNIPERUS COMMUNIS COMPRESSA

Gusta, kupasta kleka, svetlo zelene boje. Četine vrlo bodljikave. Raste do 2 metra, sporo, izrazito uzana. Toleriše sve tipove zemljišta. Koristi se kao pojedinačna biljka, u alpinetumima, grupacijama.