JUNIPERUS COMMUNIS GOLD CONE

JUNIPERUS COMMUNIS GOLD CONE

Rasadnik Manojlović > Blog > ČETINARI > JUNIPERUS - Kleke > JUNIPERUS COMMUNIS GOLD CONE

JUNIPERUS COMMUNIS GOLD CONE
JUNIPERUS COMMUNIS GOLD CONE

JUNIPERUS COMMUNIS GOLD CONE

Gusta, valjkasta forma, raste do 2,5 m. Rano u proleće dobija mlade intezivno žute vrhove. Uspeva na svim tipovima zemljišta a voli sučane ekspozicije. Koristi se u alpinetumima, pojedinačno i u grupacijama.

JUNIPERUS COMMUNIS GOLD CONE

JUNIPERUS COMMUNIS GOLD CONE