JUNIPERUS SCOPULORUM BLUE ARROW

JUNIPERUS SCOPULORUM BLUE ARROW

Rasadnik Manojlović > Blog > ČETINARI > JUNIPERUS - Kleke > JUNIPERUS SCOPULORUM BLUE ARROW

JUNIPERUS SCOPULORUM BLUE ARROW
JUNIPERUS SCOPULORUM BLUE ARROW

JUNIPERUS SCOPULORUM BLUE ARROW

Gusta, valjkasto – piramidalna forma kleke. Može da naraste do 4-5 m u visinu i 0,6 metara u širinu. Gušća je od Juniperus Scopulorum Skyrocket pa se u poslednje vreme češće korisi od njega jer nema problem sa snegom zimi. Koristi se za žive ograde, kao soliterno drvo i u grupacijama.