JUNIPERUS EXPANSA VARIEGATA

JUNIPERUS EXPANSA VARIEGATA

Rasadnik Manojlović > Blog > ČETINARI > JUNIPERUS - Kleke > JUNIPERUS EXPANSA VARIEGATA

JUNIPERUS EXPANSA VARIEGATA

JUNIPERUS EXPANSA VARIEGATA

Kleka vrlo slična kao Juniperus procumbens samo što ima beličaste pramenove. Raste do 1,5 m u prečniku.Izrazito dobar pokrivač tla. Koristi se i u grupacijama. Može se orezivati.