ACER NEGUNDO FLAMINGO

ACER NEGUNDO FLAMINGO

Rasadnik Manojlović > Blog > LIŠĆARI > ACER NEGUNDO FLAMINGO

ACER NEGUNDO FLAMINGO

H=4-5 m, prečnik 3-4 m.
Vrlo dekorativan listopadan žbun ili drvo.
Listovi su u tri boje, šareni: zelelo beli i na vrhovima roze.
Može se koristiti pojedinačno, u drvoredima, grupacijama.

ACER NEGUNDO FLAMINGO