ACER PALMATUM – JAPANSKI JAVOR

ACER PALMATUM – JAPANSKI JAVOR

Rasadnik Manojlović > Blog > LIŠĆARI > ACER PALMATUM – JAPANSKI JAVOR

ACER PALMATUM

Acer Palmatum

Najdekorativniji i nezaoblazni detalj svakog vrta od najmanjih do najvećih. Listopadno, niže drveće ili žbunovi, svih boja a najčešće raznih crvenih nijansi. Listovi mogu biti različiti od sitnih duboko režnjevitih do još sitnijih paperjastih. Koriste se u Japanskom vrtu, u alpinetumima, malim baštama, posudama, pored jezera i fontana, pojedinačno.