ACER NEGUNDO ARGENTEO  VARIEGATUM

ACER NEGUNDO ARGENTEO VARIEGATUM

Rasadnik Manojlović > Blog > LIŠĆARI > ACER NEGUNDO ARGENTEO VARIEGATUM

ACER NEGUNDO ARGENTEOVARIEGATUM

ACER NEGUNDO ARGENTEOVARIEGATUM

h=5-6 m, prečnik 4-5 m. Listopadno drvo, pravilno – razgranate krošnje. Listovi šareni, zeleno beli. Vrlo dekorativno drvo zbog šarenih listova tokom cele godine.Voli bazno zemljište i sunčana staništa. Može se koristiti kao soliterno drvo ili u drvoredima. Pogodan je za orezivanje.