TILIA EUROPEA PALLIDA

TILIA EUROPEA PALLIDA

Rasadnik Manojlović > Blog > LIŠĆARI > TILIA EUROPEA PALLIDA

TILIA EUROPEA PALLIDA

TILIA EUROPEA PALLIDA

Brzorastuća vrsta lipe, raste do 5 – 6 m, 3 – 4 m u prečniku, guste krošnje. Grane su crvenkaste, glatke, listovi zeleni. Cveta u julu, cvetovi žuti, mirisni. Može da se orezuje.