TILIA CORDATA

TILIA CORDATA

Rasadnik Manojlović > Blog > LIŠĆARI > TILIA CORDATA

TILIA CORDATA

TILIA CORDATA

Listopadno drvo, široke, guste krošnje. Visina 6 – 8 m i 4 – 5 m u širinu. Cveta u julu, cvetovi žuti, mirisni. Sadi se pojedinačno ili u drvoredima.