ROBINIA PSEUDOACACIA UMBRACULIFERA – KUGLASTI BAGREM

ROBINIA PSEUDOACACIA UMBRACULIFERA – KUGLASTI BAGREM

Rasadnik Manojlović > Blog > LIŠĆARI > ROBINIA PSEUDOACACIA UMBRACULIFERA – KUGLASTI BAGREM

KUGLASTI BAGREM

Listopadno drvo, pravilne, kuglaste krošnje. Visine 5 – 6 m, širine 4 – 5 m. Ne cveta. Nema posebnih zahteva za zemljište i može da raste na svim ekspozicijama. Najčešće se koristi u drvoredima a može se saditi i pojedinačno.