ROBINIA HISPIDA

ROBINIA HISPIDA

Rasadnik Manojlović > Blog > LIŠĆARI > ROBINIA HISPIDA

ROBINIA HISPIDA

ROBINIA HISPIDA

Listopadno drvo, raste do 10 m, 5 – 6 m u prečniku. Cveta u maju-junu, roze a ponekad može krajem leta da ponovi cvetanje ali manje. Može se orezivati. Sadi se pojedinačno ili u drvoredima.