TAXUS BACCATA REPANDENS

TAXUS BACCATA REPANDENS

Rasadnik Manojlović > Blog > ČETINARI > TAXUS - Tise > TAXUS BACCATA REPANDENS

TAXUS BACCATA REPANDENS

Polegla tisa, tamno zelene boje. Raste do 1,5 metara u prečniku. Voli polusenku – senku. Može se koristiti kao pokrivač tla ili u grupacijama.