TAXUS BACCATA FASTIGIATA

Sadnice

Rasadnik Manojlović

Rasadnik Manojlović > Blog > ČETINARI > TAXUS - Tise

Tisa je u našem narodu poznata kao sveto drvo, dugovečno, pa je svaki vrt treba imati. Četine su tamno zelene a biljka gusta, uska i valjkasta. Raste sporo svega par centimetara godišnje a moše da naraste do 3 metra. Uspeva na svim mestima pa čak i tamo gde je totalna senka. Sadi se pojedinačno ili […]