TAXUS BACCATA FASTIGIATA

TAXUS BACCATA FASTIGIATA

Rasadnik Manojlović > Blog > ČETINARI > TAXUS - Tise > TAXUS BACCATA FASTIGIATA

TAXUS BACCATA FASTIGIATA

TAXUS BACCATA FASTIGIATA

Tisa je u našem narodu poznata kao sveto drvo, dugovečno, pa je svaki vrt treba imati. Četine su tamno zelene a biljka gusta, uska i valjkasta. Raste sporo svega par centimetara godišnje a moše da naraste do 3 metra. Uspeva na svim mestima pa čak i tamo gde je totalna senka. Sadi se pojedinačno ili u grupacijama a zbog sporog rasta može se naći i u alpinetumima.