TAXUS BACCATA FASTIGIATA ROBUSTA

TAXUS BACCATA FASTIGIATA ROBUSTA

Rasadnik Manojlović > Blog > ČETINARI > TAXUS - Tise > TAXUS BACCATA FASTIGIATA ROBUSTA

TAXUS BACCATA FASTIGIATA ROBUSTA

Uska, gusta, stubasta forma, tamno zelene boje. Može da dostigne do 2,5 metra. Voli polusenovita-senovita mesta. Kotisti se u alpinetumima ili pojedinačno.