SALIX REPENS LONA

SALIX REPENS LONA

Rasadnik Manojlović > Blog > LIŠĆARI > SALIX REPENS LONA

SALIX REPENS LONA

Patuljasta, spororastuća ukrasna vrba. Na proleće ima žute mace a kasnije dobija zelene listove. Grane povijene na dole, duge, prepliću se međusobno. Pogodna za alpinetume, male bašte.