SALIX CAPREA KILMANROCK

SALIX CAPREA KILMANROCK

Rasadnik Manojlović > Blog > LIŠĆARI > SALIX CAPREA KILMANROCK

SALIX CAPREA KILMANROCK

SALIX CAPREA KILMANROCK

Padajuća vrba, na proleće u martu dobija bele mace, vrlo dekorativne. U aprilu treba orezati sve grane, ostaviti samo 2-3 okca na svakoj grani iz kojih kreću nove i izrastu do zemlje do kraja leta. Listovi svetlo zeleni. Vrlo dekorativna i tražena vrsta. Može se saditi pojedinačno, u  nizu, u grupacijama.