PRUNUS SERRULATA KANZAN

PRUNUS SERRULATA KANZAN

Rasadnik Manojlović > Blog > LIŠĆARI > PRUNUS SERRULATA KANZAN

PRUNUS SERRULATA KANZAN

PRUNUS SERRULATA KANZAN

Listopadno drvo, široke krošnje, visine 8 – 10 m, širine 5 m. Cveta u aprilu-maju, pre listanja, cvetovi pink, dupli. Listovi zeleni na jesen crvenkasto-narandžasti. Voli sunčana staništa, toleriše sve tipove zemljišta. Vrlo dekotativna vrsta, koristi se u drvoredima ili kao soliterno drvo.