PHLOX SUBULATA – Plamenac iz familije Polemoniaceae

PHLOX SUBULATA – Plamenac iz familije Polemoniaceae

Rasadnik Manojlović > Blog > PERENE - TRAJNICE > PHLOX SUBULATA – Plamenac iz familije Polemoniaceae

Plox subulata Moss pink

Plox subulata Emerald

Plox subulata Snowflake

Nežan pokrivač tla, dugocvetna perena, nezamenljiva u alpinetumima.

Plox subulata Mc.Daniels cusion

Plox subulata Moss pink

Plox subulata Emerald cucion blue

Plox subulata Candy stipes