HEDERA HELIX ERECTA

HEDERA HELIX ERECTA

Rasadnik Manojlović > Blog > UKRASNI ŽBUNOVI > HEDERA HELIX ERECTA

HEDERA HELIX ERECTA

Zimzeleni, spororastući žbun. Raste do 1,2 m. Listovi gusti, tamnozeleni. Voli polusenovita do senovita staništa. Može se saditi pojedinačno ili u grupacijama. Biljka ima uzanu stubastu formu.