FORSITHIA INTERMEDIA SPECTABILIS

FORSITHIA INTERMEDIA SPECTABILIS

Rasadnik Manojlović > Blog > UKRASNI ŽBUNOVI > FORSITHIA INTERMEDIA SPECTABILIS

FORSITHIA INTERMEDIA SPECTABILIS

Listopadni žbun, radte do 3m. Cveta u rano proleće, krajem marta-početkom aprila. Listovi svetlo zelene boje. Grane čvrste i vrlo često se koristi za formiranje cvetnih živih ograda. Voli sunčana staništa i bazno zemljište, otporna je na aerozagađivače u gradovima. Trebe je orezivati redovno posle cvetanja da bi biljka dala kasnije više cvetova.