FRAXINUS ORNUS

FRAXINUS ORNUS

Rasadnik Manojlović > Blog > LIŠĆARI > FRAXINUS ORNUS

FRAXINUS ORNUS

FRAXINUS ORNUS

Listipadno drvo, okrugle krošnje. Raste 6 m visoko i 4 m u prečniku. Cveta belo, na krajevima grana krajem maja, cvetovi jako mirišu. Može se koristiti u drvoredima ili za pojedinačnu sadnju.