CARAGANA ARBORESCENS PENDULA

CARAGANA ARBORESCENS PENDULA

Rasadnik Manojlović > Blog > LIŠĆARI > CARAGANA ARBORESCENS PENDULA

CARAGANA ARBORESCENS PENDULA

Listopadno drvo, padajućih grana. Voli sunčana staništa, plodno i vodopropustljivo zemljište. Cveta žuto, krajem proleća, cvetovi pojedinačni. Mogu se naći u raznim visinama što zavisi od same visine kalemljenja. Sadi se najčešće pojedinačno ili u malim bašama ili alpinetumima.

CARAGANA ARBORESCENS PENDULA