ACER PLATANOIDES GLOBOSUM – KUGLASTI JAVOR

ACER PLATANOIDES GLOBOSUM – KUGLASTI JAVOR

Rasadnik Manojlović > Blog > LIŠĆARI > ACER PLATANOIDES GLOBOSUM – KUGLASTI JAVOR

KUGLASTI JAVOR

Listopadno drvo visine 6 m, prečnika 5m. Krošnja gusta, pravilno kuglasta. Listovi zeleni. Koristi se često u drvoredima ali i kao pojedinačna biljka.