ACER PLATANOIDES CRIMSON SENTRY

ACER PLATANOIDES CRIMSON SENTRY

Rasadnik Manojlović > Blog > LIŠĆARI > ACER PLATANOIDES CRIMSON SENTRY

Crvena, stubasta forma javora, raste brzo, visina 4-5 m a širina krošnje 1,5-2 m. Koristi se pojedinačno ili u grupacijama.

ACER PLATANOIDES CRIMSON SENTRY

ACER PLATANOIDES CRIMSON SENTRY