ACER CAMPESTRE CARNIVAL

ACER CAMPESTRE CARNIVAL

Rasadnik Manojlović > Blog > LIŠĆARI > ACER CAMPESTRE CARNIVAL

ACER CAMPESTRE CARNIVAL

Spororastući, listipadni žbun visine 4 m i širine 3 m. Listovi su šareni bež –zeleni. Može se saditi pojedinačno ili u grupacijama sa drugim biljkama. Vrlo dekotarivna vrsta.