PICEA GLAUCA CONIKA

PICEA GLAUCA CONIKA

Rasadnik Manojlović > Blog > ČETINARI > PICEA - Smrče > PICEA GLAUCA CONIKA

PICEA GLAUCA CONIKA

Kompaktna, piramidalna smrča, sporog rasta. Za 10 godina naraste do 1,5 – 1,8 metara. Najlepša je na proleće kada dobije nežno zelene mlade izbojke. Primenjuje se u malim vrtovima zbog sporog rasta ali može lepo da raste i u žardinjerama.

PICEA GLAUCA CONIKA

PICEA GLAUCA CONIKAPICEA GLAUCA CONIKA

PICEA GLAUCA CONIKA

PICEA GLAUCA CONIKA