PAEONIA SUFFRUTICOSA – DRVENASTI BOŽUR

PAEONIA SUFFRUTICOSA – DRVENASTI BOŽUR

Rasadnik Manojlović > Blog > UKRASNI ŽBUNOVI > PAEONIA SUFFRUTICOSA – DRVENASTI BOŽUR

Listopadna, razgranata biljka, debelih grana, visine do 1,5 m. Omiljena biljka u Japanskim vrtovima. Cveta u maju, cvetovi su krupni, veličine 25 cm, raznih boja. Biljka je osetljiva na kasne prolećne mrazeve.

PAEONIA SUFFRUTICOSA

PAEONIA SUFFRUTICOSA

PAEONIA SUFFRUTICOSA