MALE BAŠTE

MALE BAŠTE

Rasadnik Manojlović > Blog > Novosti > MALE BAŠTE

To su detalji u vašem vrtu,od odabranih patuljastih biljaka koje ostaju takve i posle 10-20 godina. Uglavnom nalaze primenu u malim dvotištima ali i na većim površinama gde posebno tako naglašavamo najbitnije delove vrta. Ove zelene oaze je vrlo lako održavati jer su odvojene od travnjaka i posute malčom tako da nemate problema ni sa korovom. Male bašte se mogu odvojiti od travnjaka na sledeće načine: oblicama od impregniranog drveta, raznim ogradicama, ciglom, pločastim kamenom, plastičnom folijom.

Izbor biljaka je ovde najbitniji kao i dobar raspored. Možemo izdvojiti neke od njih iz našeg naše prouzvodnje: Pinus brepo-bonsai bor, Picea glauca Globosa-kalemljena kuglasta smrča, Acer palmatum-razni varijeteti japanskog javora, Pinus mugo Carstens wintergold, Pinus mugo Mops, Picea omorica Nana, Picea lasiocarpa compacta, Caragana arborescens Walker, Taxus baccata Fastigiata, Larix pendula, Juniperusi kalemljeni na štapu…

Pored ovih za dopunu aranžmana koristi se veliki broj žbunova kao i perena i pokrivača tla. Tako dobijate vrlo efektne male bašte kojima niko neće odoleti. Pogledajte…