HYDRANGEA PANICULATA GRANDIFLORA

HYDRANGEA PANICULATA GRANDIFLORA

Rasadnik Manojlović > Blog > UKRASNI ŽBUNOVI > HYDRANGEA PANICULATA GRANDIFLORA

HYDRANGEA PANICULATA GRANDIFLORA

Listopadni žbun, raste do 1,5 m. Na krajevima grana raspoređene su kupaste glavice cvetova, bele boje. Može se orezivati. Koriisti se u grupacijama a voli polusenovita do sunčana staništa.