CORNUS ALBA ELEGANTISSIMA

CORNUS ALBA ELEGANTISSIMA

Rasadnik Manojlović > Blog > UKRASNI ŽBUNOVI > CORNUS ALBA ELEGANTISSIMA

ZIMI

LETI

Listopadni, brzorastući žbun, raste do 3m. Cveta kasno u proleće, cvetovi beli sitni, neupadljivi zbod šarenog zeleno-belog lišća. Grane izrazito crvene, dolaze do izražaja zimi. Voli sunčana polusenovita staništa, dobro drenirana, humusna zemljišta. Sadi se u grupama ili u kombinaciji sa Cornus flavirmea zbog kontrasne žute boje grana.