CORILUS AVELLANA CONCORTA

CORILUS AVELLANA CONCORTA

Rasadnik Manojlović > Blog > UKRASNI ŽBUNOVI > CORILUS AVELLANA CONCORTA

CORILUS AVELLANA CONCORTA

Spororastući drvenasti žbun, uvijenih grana. Raste do 2,5 m u visinu. Listovi zeleni. Zimi je eoma dekorativna zbog uvijenih grana i žutih resa. Može se saditi pojedinačno ili u grupacijama.