BUXUS SEMPERVIRENS SUFFRUTICOSA

BUXUS SEMPERVIRENS SUFFRUTICOSA

Rasadnik Manojlović > Blog > UKRASNI ŽBUNOVI > BUXUS SEMPERVIRENS SUFFRUTICOSA

BUXUS SEMPERVIRENS SUFFRUTICOSA

BUXUS SEMPERVIRENS SUFFRUTICOSA

Spororastući šimšur, kuglastog oblika, tamno-zelenih listića. Može da naraste do 80 cm u prečniku. Obično se koristi za bordure. Zimzelena biljka. Voli rastresito zemljište.