ANEMONE SYLVESTRIS MADONNA

ANEMONE SYLVESTRIS MADONNA

Rasadnik Manojlović > Blog > PERENE - TRAJNICE > ANEMONE SYLVESTRIS MADONNA

Anemone silvestris Madonna
Anemone silvestris Madonna

Anemone silvestris Madonna

Nežna, žbunasta perena, visine 0.3 m, mnogo cvetna. Idealna za alpinetume. Cveta u junu.