ABIES KOREANA SILBERLOCKE

ABIES KOREANA SILBERLOCKE

Rasadnik Manojlović > Blog > ČETINARI > ABIES - Jele > ABIES KOREANA SILBERLOCKE

ABIES KOREANA SILBERLOCK

ABIES KOREANA SILBERLOCKE

Gusta, srebrnasta vrsta, sa loknasto uvijenim četinama. Može da poraste 1,5-1,8m u prvih 10 godina. Može se saditi pojedinačno ili u grupacijama sa biljkama srednjeg rasta.

ABIES KOREANA SILBERLOCKE