CORTADERIA SELLOANA – PAMPAS TRAVA

CORTADERIA SELLOANA – PAMPAS TRAVA

Rasadnik Manojlović > Blog > UKRASNE TRAVE > CORTADERIA SELLOANA – PAMPAS TRAVA

Raskošna višegodišnja ukrasna trava visine do 2,5 m. Krajem leta, početkom jeseni klasa velike metlaste klasove duge 30 cm, bele boje. Zimi se samo uveže a na proleće oreže na 15-20 cm iznad zemlje.

CORTADERIA SELLOANA - PAMPAS TRAVA

CORTADERIA SELLOANA-PAMPAS TRAVA