SALIX PURPUREA

SALIX PURPUREA

Rasadnik Manojlović > Blog > LIŠĆARI > SALIX PURPUREA

SALIX PURPUREA

Listopadno drvo ili žbun, prečnika 2 m. Grane crvene boje, listovi usko-lancetasti plavičasto-zeleni. Obično se orezivanjem dobija kuglasta, gusta forma. Može se saditi pojedinačno ili u grupama a od nje se mogu formirati i guste žive ograde.