ROSMARINUS OFFICINALIS PROSTRATA

ROSMARINUS OFFICINALIS PROSTRATA

Rasadnik Manojlović > Blog > PERENE - TRAJNICE > ROSMARINUS OFFICINALIS PROSTRATA

Rosmarinus officinalis Prostratus
Rosmarinus officinalis Prostratus

Rosmarinus officinalis Prostratus

Pokrivač tla, lepo izgleda na potpornim zidovima i alpinetumima.