PHILLOSTACHYS AUREA – BAMBUS

PHILLOSTACHYS AUREA – BAMBUS

Rasadnik Manojlović > Blog > UKRASNE TRAVE > PHILLOSTACHYS AUREA – BAMBUS

PHYLLOSTACHYS AUREA - BAMBUS

Žbunasta, brzorastuća biljka, raste do 3 m. Treba je izdvojiti od ostalih biljaka jer je veoma agresivna i brzo se širi. Najbolje je bambuse gajiti u velikim posudama.

PHILLOSTACHYS AUREA – BAMBUS

PHILLOSTACHYS AUREA – BAMBUS