PENNESETUM ALOPECUROIDES

PENNESETUM ALOPECUROIDES

Rasadnik Manojlović > Blog > UKRASNE TRAVE > PENNESETUM ALOPECUROIDES

PENNESETUM ALOPECUROIDES

Žbunasta trava, visine 0,8-1 m. Klasa na jesen, klasovi braon boje.