MAGNOLIA RUSTICA

MAGNOLIA RUSTICA

Rasadnik Manojlović > Blog > LIŠĆARI > MAGNOLIA RUSTICA

MAGNOLIA RUSTICA

Ima ljubičasto-crvenu cvast, prošaranu ružičastom bojom.