TAXUS BACCATA FASTIGIATA ROBUSTA

TAXUS BACCATA FASTIGIATA ROBUSTA

Uska, gusta, stubasta forma, tamno zelene boje. Može da dostigne 2,5 m. Voli polusenovita-senovita mesta. Kotisti se u alpinetumima ili pojedinačno.