ROSMARINUS OFFICINALIS PROSTRATA

Rosmarinus officinalis Prostratus

Rosmarinus officinalis Prostratus

Pokrivač tla, lepo izgleda na potpornim zidovima i alpinetumima.