PINUS SILVESTRIS FASTIGIATA

PINUS SILVESTRIS FASTIGIATA

Uzana, vretenaste vrsta, dostiže visinu od 5-10 m. Pogodan je za pojedinačnu sadnju ili u grupacijama kao vertikala.