PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATAVEITCHII – TROPRSTA LOZICA

Brzorastuća, listopadna penjačica sa drvenastim stablom i hvataljkama. Najčešće se koristi za pokrivanje zidova i objekata. Listovi su prvo zeleni a na jesen dobijaju izrazito crvenu boju.

Listovi na proleće

Listovi na jesen