MUSCARI NEGLESTUM

Vesnik proleća, lukovičasta perena koja se pojavljuje među prvima na paditi u alpinetumima.roleće. Može se s

Muscari neglectum Alba

Muscari neglectum Alba

Muscari neglectum

Muscari neglectum