MAGNOLIA RUSTICA

MAGNOLIA RUSTICA

Ima ljubičasto-crvenu cvast, prošaranu ružičastom bojom.